Algemene informatie over onze kerk

Informatie over onze kerk en het kerkgebouw

Op deze pagina vind je allerlei informatie over onze kerk, het kerkgebouw, de geschiedenis ervan en het orgel, enz. Als je graag extra informatie informatie wilt kun je altijd terecht bij een contactpersoon, klik daarvoor op Contact in het hoofmenu.

Geschiedenis

De wortels van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) liggen in de christelijke kerk.
Deze kerk is ontstaan na de komst van Jezus Christus op de aarde, aan het begin van de jaartelling. Jezus werd gekruisigd voor onze zonden en stond drie dagen erna op uit het graf. Hiermee is de dood door hem overwonnen. Na zijn opstanding moest Jezus terug naar zijn Vader in de hemel om voor de mensen een plaats te bereiden. Voordat Hij de aarde verliet, gaf Jezus zijn volgelingen de opdracht zijn boodschap aan de rest van de wereld door te geven. Vanaf dat moment heeft de christelijke kerk zich uitgebreid naar alle uiteinden van de aarde, zoals u in de Bijbel kunt lezen.

Christelijke kerk in Nederland
Ook in Nederland werd het evangelie (de blijde boodschap van de verlossing door Jezus Christus) gebracht en ontstonden er christelijke kerken (ongeveer 700 jaar na Christus). Helaas zijn christenen het niet altijd met elkaar eens over de uitleg van de Bijbel (Gods Woord). Zo braken de protestanten in de 16e eeuw met de Rooms Katholieke Kerk, ontstond in de 17e eeuw het Remonstrantse Broederschap en vonden in de 19e eeuw de Afscheiding en de Doleantie plaats.

Het kerkgebouw het Kompas in Zoetermeer

In 1955 werd de eerste steen gelegd van het kerkgebouw aan het Piet Heinplein. Het kerkgebouw is ontworpen door D. Huurman en werd in 1956 in gebruik genomen door de Gereformeerde Gemeente. De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) kerkte in die tijd nog aan de Irenelaan. In de jaren negentig kochten de Zoetermeerse Vrijgemaakten het gebouw aan het Piet Heinplein van de Zoetermeerse Gereformeerde Gemeente. In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd het kerkgebouw gemoderniseerd en kreeg het ook de naam Het Kompas. Deze naam sluit aan bij de omgeving van het kerkgebouw (zeeheldenbuurt) en wijst ook op de Bijbel, het kompas voor ons leven.

Ontstaan Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

De Gerefoaltrmeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) is ontstaan na de Vrijmaking in 1944. De Vrijgemaakte Kerk maakte zich vrij van een opgelegde en in haar ogen onbijbelse leeruitspraak over de doop. Op dit moment bestaat de GKV te Zoetermeer uit ongeveer 500 leden. Daarnaast heeft de kerk een liefdevolle zusterkerkrelatie met de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zoetermeer. Bij de start had de GKV te Zoetermeer geen eigen predikant. In die tijd werd gebruik gemaakt van de diensten van Ds. F. de Vries die op dat moment dominee was te Den Haag. Vanaf 1946 waren de volgende personen predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Zoetermeer:

  • Ds. J.H. Ulehake
  • Ds. P.J. Trimp
  • Ds. T. Dijkema
  • Ds. G. Oosterhuis

Het orgel

altHet kerkgebouw ‘Het Kompas’ was van 1955 tot 1980 in gebruik bij de Gereformeerde Gemeente. In 1980 werd het gebouw overgenomen door de Geref. Kerk Vrijgemaakt. De kerk had een 7 ½ stems, elektrisch-pneumatisch orgel gebouwd door H. Vermeulen in 1956, waarbij gebruik was gemaakt van oudere materialen uit andere orgels. Het orgel, aangebracht in een nis boven de kansel, kreeg steeds meer kwalen, was uitermate traag en restauratie bleek niet meer lonend.

In 1987 is het oude orgel vervangen door het huidige, 2 klaviers met 8 zelfstandige stemmen gebouwd door de fa. N. D. Slooff  Orgelbouw in Ouderkerk a/d IJssel in 1983. Van 1983 tot 1987 stond dit orgel in  de Ned. Herv. Kerk in Haastrecht.

{slider Dispositie}Het orgel is een zogenaamd unit-orgel met een electrische tractuur en heeft de volgende dispositie:

MANUAAL I:

MANUAAL II:

PEDAAL:

Bourdon 16'

Violon 16' (c0-h0 tr. Bourdon)

Subbas 16'

Prestant 8' (C-F tr. Holpijp)

Bourdon 8'

Octaaf 8'

Holpijp 8'

Salicionaal 8'  (C-H tr. Bourdon)

Gedekt 8'

Octaaf 4'

Celeste 8' (v/a c0)

Octaaf 4'

Fluit 4'

Salicet 4'

Trompet 8'

Quint 3'

Fluit 4'

 

Octaaf 2'

Woudfluit 2'

 

Mixtuur III-IV

Sesquialter II Discant

Tremulant,
Autom. Pedaal
Gen. Crescendo

Trompet 8'

 

3 koppelingen

Omvang van de klavieren C - g’’’ = 56 toetsen
Omvang van het pedaal C -  f’ = 30 toetsen

De dispositie is opgebouwd uit de volgende 8 basis registers: Bourdon 16vt, Prestan t 8vt, Salicionaal 8vt, Celeste 8vt, Quint 3 vt, Terts 1 3/5 vt, Trompet 8vt en een Mixtuur 3-4sterk.

Al het pijpwerk is van orgelmetaal of hout. Hierbij is geen zink gebruikt. De orgelkas is uitgevoerd in eiken met profielen en houtsnijwerk. De klavieren zijn belegd met ebbehout, palmhout en ivora. Het orgel is uitgevoerd met contactloze schakelingen en de windvoorziening gebeurd door een 220/380V draaistroom Meidinger orgelventilator. De kosten van het orgel waren destijds c.a. fl 90.000,--. Bij de verbouw van de kerkgebouw in 1993 heeft het orgel de huidige wit/blauwe kleurstelling gekregen.
Voor meer foto's en nadere informatie kun je kijken op deze site.