Waarom nog belijdenissen?

Waarom nog belijdenissen?

Als de kerk zegt zich alleen te baseren op de bijbel, dan kun je je afvragen waarom die kerk dan ook nog belijdenisgeschriften heeft?
Volgens de bijbel zouden er dwaalleraars in de kerk binnendringen (zie b.v. 2 Petrus 2). Toen dat dan ook gebeurde heeft de kerk hun leer bestudeerd en veroordeeld en daartegenover uiteengezet hoe het volgens de bijbel wel is. De belijdenisgeschriften zijn dus 'verdedigingsgeschriften' over hoe het wel is en waarin regelmatig ook nadrukkelijk staat hoe het niet is.
Er staat dus niet méér in dan wat er in de bijbel staat, maar het is een samenvatting van belangrijke punten uit de bijbel. Tegelijk is het daardoor een 'leerboek' om in het kort de leer van de bijbel te leren kennen. 
De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) aanvaarden de drie hele oude algemene belijdenisgeschriften (ze zijn hier allemaal te vinden): 

- de Apostolische geloofsbelijdenis, die ook wel de "12 artikelen van het geloof" worden genoemd,
- de geloofsbelijdenis van Nicea en
- de geloofsbelijdenis van Athanasius.

Daarnaast de drie belijdenisgeschriften uit de tijd van de Reformatie:
- de Nederlandse geloofsbelijdenis,
- de Heidelbergse Catechismus (ontstaan in Heidelberg, Duitsland) en
- de Dortse Leerregels (ontstaan in Dordrecht).

Samen worden deze drie laatste belijdenissen "de drie formulieren van eenheid" genoemd, omdat door de aanvaarding ervan de eenheid van de gereformeerde kerken tot stand kwam. Het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland vindt ook haar eenheid in de gemeenschappelijke aanvaarding en handhaving van die belijdenisgeschriften.