Is alles waar?

Is alles waar?

De bijbel leert dat God Zelf door Zijn Heilige Geest het geloof in je werkt. Hij bewerkt de overtuiging in je doordat Hij je laat zien dat Hij via de bijbel tot je spreekt en dat Zijn Woord betrouwbaar is, omdat Hij Zelf betrouwbaar is. Hij overtuigt je dan ook dat Zijn Woord wijs is en Hij leert je wat echte liefde is. Daarom is het van levensbelang om die bijbel te lezen en om naar een kerk te gaan waar die bijbel nauwkeurig en volledig wordt uitgelegd. Je leest misschien niet in de bijbel omdat je denkt: waarom zou nou net waar zijn wat daar in staat? Eigenlijk kan alleen God dat vertellen, want welk mens kan vertellen wie God is? 

Nu is het zo dat God dat ook verteld hééft en het heeft laten opschrijven in de bijbel. Als je wilt weten of dat waar is moet je dat zelf maar onderzoeken; dus lees het zelf! Als je het niet leest ben je bevooroordeeld, want God overtuigt zelf. Dat kan geen mens.
God gebruikt wel mensen om uit te leggen en door te geven. Zo kan Hij ook deze website gebruiken. Dat is ook een reden waarom Hij een kerk in het leven heeft geroepen. God heeft aan de gelovigen opdracht gegeven zijn boodschap door te geven aan ieder die het horen wil. Maar God heeft ook gezegd dat mensen andere mensen niet echt kunnen overtuigen; alleen Gods eigen woord overtuigt mensen, doordat Gods Geest in je werkt. God spreekt met Goddelijke autoriteit, want Hij is een persoon en zijn bestaan of de waarheid van zijn woorden zijn niet afhankelijk van onze menselijke redeneringen.

Dus de bijbel zelf overtuigt haar lezers en hoorders ervan dat zij het woord van God is.