Een weg of veel wegen?

Een weg of veel wegen?

Wie is God en hoe wil Hij gediend worden? Als er een antwoord op die vraag is, bestaat er dan maar één antwoord: zo moet het en het mag niet anders? Of zijn er veel antwoorden? En moet iedereen dat zelf maar uitmaken? Moet je elkaar daarin vrij laten? Als het zo zou zijn dat je wel kunt weten wie God is en als je zou weten hoe Hij gediend wil worden, dan is iedereen verplicht die weg ook gaan. Dan moet de kerk die weg met stelligheid aanwijzen en met beslistheid spreken en vermanen. 

Maar als er geen echt antwoord is op de vraag wie God is, dan kun je hoogstens meeleven met elkaar in een onzekere zoektocht en zonder echt antwoord je alsmaar afvragen: bestaat Hij wel en zo ja wie is Hij dan, of anders... houd er dan maar mee op ernaar te zoeken, je komt er toch nooit uit. Want je kunt of eigenlijk je mag er niet uitkomen, want anders zou je een fanaticus moeten worden en dat willen we in geen geval. 

Maar als dat ene antwoord er wel is, hoe zouden we dat dan te weten kunnen komen? Volgens de bijbel is er inderdaad maar één God en Hij heeft in de bijbel laten vastleggen hoe Hij gediend wil worden. Dat is geen populair antwoord. Maar als er echt maar één weg is, en als je die weg weet, dan zou het onzin zijn en zelfs riskant, om die weg niet te gaan. Het zou ook dom zijn om je kinderen zo'n weg niet te wijzen. Het zou zelfs liefdeloos zijn als je wel de weg weet en je zou toch zeggen: je moet het zelf maar weten, je moet het zelf uitzoeken, het is jouw eigen keuze, daar bemoei ik me niet mee. 

Zou je iemand een levensgevaarlijke weg in mogen laten gaan zonder hem te waarschuwen? Daarom is het van levensbelang te weten te komen of de bijbel de waarheid spreekt. Voordat je denkt dat het hoogmoedig is om te denken dat er maar één weg is en voordat je je denken laat blokkeren om eerlijk op zoek te willen gaan, bedenk dan eerst het volgende:  

Als je een grote schat ontdekt hebt, dan zal niemand beweren dat je de waarheid in pacht hebt of dat je meer of beter bent dan een ander. Zo kun je ook eenvoudig en bescheiden blijven, en niet hooghartig of fanatiek worden en toch werkelijk God leren kennen en begrijpen dat er maar één weg is om te gaan. 
Dat is toch niet ondenkbaar? Daarom kun je eerlijk nagaan: wat zegt de bijbel zelf over God? Wie is Hij?