In gesprek met de Heer

In gesprek met de Heer

God heeft alle dingen gemaakt. Daarom is Hij eigenaar van alles wat bestaat. Heb je je wel eens afgevraagd of je niet aan Hem moet vragen of je wel aan zijn spullen mag komen? Als wij dat netjes vragen mag dat zeker, want het is juist zijn bedoeling dat wij het voor Hem beheren, maar Hij wil wel als eigenaar erkend worden. 

God wil daarom dat wij van Hem alles vragen wat wij nodig hebben en ook dat wij Hem eren en danken als eigenaar van alle dingen. Dat vragen, eren en danken, dus het spreken tegen God, dat heet bidden. Misschien denk je wel: maar zou God mij wel kunnen horen? Toch heeft God bewezen dat Hij luistert naar mensen die Hem om hulp vragen door soms op een heel bijzondere manier in te grijpen. Daar zijn veel en heel duidelijke voorbeelden van. Bijvoorbeeld de geschiedenis van Elia die op de berg Karmel aan God vroeg of Hij wilde bewijzen dat Hij luistert. Heel veel mensen beleefden toen dat God hem antwoordde (1 Koningen 18, 37-39). 

Jezus Christus heeft aan zijn leerlingen geleerd om alles wat je nodig hebt aan God te vragen. Bovendien heeft Hij hen verteld hoe ze dat het beste kunnen doen. Daardoor hebben we een voorbeeld gebed. Daaruit kunnen leren wat voor gebed volgens God goed is. Dat gebed wordt het "onze Vader" genoemd, omdat het met die woorden begint. Het staat in Mattheus 6, 9-13.