Krijg je antwoord?

Krijg je antwoord?

Gods reactie op onze gebeden kan op verschillende manieren blijken. Hij zorgt voor alle dingen in ons leven. Hij geeft ons ons dagelijks brood. Hij geeft ons ruimte om te leven en Hij geeft iedereen een taak. Maar God weet veel beter dan wij zelf wat goed voor ons is (Mattheus 6,8 en Romeinen 8,26). Hij geeft daarom niet altijd precies wat wij vragen. Hij wil ons dingen leren die veel belangrijker zijn dan rijkdom en gezondheid. Hij wil ons leren wat liefde is en vertrouwen en geloof en geduld en nog veel meer. Daarom wil Hij ons ook leren om te bidden voor die echt belangrijke dingen. Zulke dingen geeft Hij vaak, zelfs als we er niet om gevraagd hebben. Gelukkig maar. 
Gods antwoord kan ook blijken uit wat Hij vroeger al gezegd heeft. In de bijbel vindt je zijn woorden en die woorden spreken nog steeds, omdat het Gods woorden zijn en Hij is altijd dezelfde. Door zijn woorden te overdenken ontdek je vaak de antwoorden op je vragen. 
Bovendien is de ervaring van zijn liefde een antwoord op onze vragen om vergeving en onze vragen om geborgenheid of op ons roepen in nood of angst. Zulke ervaringen staan ook veel in de bijbel, vooral in de psalmen. Bijvoorbeeld in psalm 139.