Is God almachtig?

Is God almachtig?

Je denkt misschien wel, hoe kan God almachtig zijn als Hij al die ellende in de wereld toelaat? 

Hoe zou dat moeten? Is een beetje kwaad nog wel toelaatbaar? Nee toch? Of zouden dan alle mensen weggevaagd moeten worden? Dat zou ons ook niet verder brengen. 
Zou God ons dan anders moeten maken, zodat wij niet anders meer kunnen dan elkaar volmaakt lief te hebben? Dan zijn we onze vrijheid kwijt. Bovendien is dat wel liefde, als je niet anders meer kunt? Wij denken het beter te weten dan God, maar weten we het wel beter? Of zijn we ook nog hoogmoedig? 

Hij is niet alleen almachtig, maar ook oneindig wijs. Hij is de enige die in staat is mensen te maken. Hij heeft ze bedacht en bovendien zo gemaakt dat ze in vrijheid lief konden hebben. Als Hij nu een plan heeft dat in grootheid onze idee├źn verre te boven gaat en als Hij ook de enige is die dat plan kan uitvoeren, zouden we dan niet in eerbied en ontzag kennis nemen van dat plan. Want al onze plannen op dit gebied zijn voor ons onuitvoerbaar en geen mens kan de wereld verlossen dan God alleen. 

Dus, ja, Hij is almachtig, maar Hij is ook wijzer dan wij en doet niet automatisch wat wij beter menen te weten.