Is God streng?

Is God streng?

Je denkt misschien wel dat de God van de christenen erg streng is. Als je christen bent dan mag je dit niet en dat niet. Die God lijkt onbenaderbaar. 
Nu zijn wij gewend aan het kwaad. Films zonder geweld, moord, bedrog, schijnheilige 'liefde' en zo vind je misschien wel saai. Op ieder mens is altijd wel iets is aan te merken. Niemand is volmaakt. Iedereen denkt toch uiteindelijk in de eerste plaats aan Zichzelf en is dus ego├»stisch. 
Maar we moeten ons wel bedenken dat we ons daardoor niet meer kunnen voorstellen hoe een God is die wel volmaakt is. God is volmaakt in het liefhebben, maar Hij is ook volmaakt rechtvaardig. Het gevolg is dat Hij terecht uiterst verontwaardigd is over alle liefdeloosheid, oneerlijkheid, eigenbelang, enz. 
Als je dat goed tot je laat doordringen, dan besef je dat volmaaktheid ook tot volmaakte verontwaardiging leidt! Hij kan het niet hebben als er geen volmaakte liefde heerst. Gelukkig maar, want als God met een beetje kwaad wel kon leven, dan zou dat kwaad straks nog steeds niet uitgeroeid worden. 
Dus streng is niet het goede woord, maar God is volmaakt; daarom duldt Hij het kwaad niet. Wie volmaakt lief heeft en ook volmaakt rechtvaardig is, die wordt hevig verontwaardigd als hij onrecht, bedrog en ander kwaad ervaart. Gods verontwaardiging houdt Hij gelukkig nog in toom dank zij zijn geduld (ofwel zijn 'lankmoedigheid', zoals staat in 2 Petrus 3). Maar als je goed kijkt dan zie je zijn oordeel wel in al de ellende die we zelf over ons halen en hebben gehaald.