Zoals wij Hem willen?

Zoals wij Hem willen?

Misschien wil je God niet zoals Hij is. Misschien zie je alle ellende in de wereld en zeg je hoe kan ik geloven in een God die dat allemaal toelaat. Als Hij bestaat, dan kan Hij er kennelijk ook niets aan doen. 
Maar is God wel zo? Als je zo denkt, dan maak je een eigen idee over God, een denkbeeld: zo is Hij volgens mij en zo-één moet ik niet. Dan verwerp je niet God zoals Hij is, maar dan gooi je je denkbeeld over God weg. Vergeet niet dat in de bijbel het maken van een beeld van God door Hem zelf verboden werd. God is anders, God is groter dan je denkt. Als je wilt weten wie God is moet je naar Hem zelf luisteren. Je moet beseffen dat niet jij, maar dat Hij God is. In de bijbel staat een geschiedenis over Job die ook gigantisch veel ellende heeft meegemaakt en dan God ter verantwoording dacht te kunnen roepen: Waarom hebt U het niet anders gedaan? 
Maar als God dan zelf verschijnt, dan sterft de grootspraak op zijn lippen (Job 38), terwijl bovendien bleek dat er zonder dat Job het wist wel degelijk een belangrijke bedoeling bestond achter al Jobs lijden, zoals je kunt lezen in Job 1. 
Uit de bijbel blijkt dat God andere dingen belangrijk vindt dan wij meestal vinden. Voor Hem is het allerbelangrijkste dat we volmaakt zouden moeten zijn in liefde geven, in eerlijk en oprecht leven, in trouw zijn, vergevingsgezind, vriendelijk, enz. En niet geld, genot en onze eigen ik zijn niet van belang, dat zijn alleen maar hulpmiddelen om het eigenlijke doel te bereiken: aan je doel te beantwoorden.