Is God een ervaring?

Is God een ervaring?

Misschien meen je dat God 'iets' is dat je moet ervaren. Als je iets ervaart, dan is dat heel persoonlijk. Ieders Godservaring kan verschillend zijn en zo'n ervaring ligt erg gevoelig. Wie heeft het recht om zo'n ervaring van een ander te beoordelen. Maar ook geldt dat het de vraag is waar iemand het recht vandaan haalt te beweren dat zijn eigen ervaring of het godsbeeld dat daardoor ontstaat ook voor een ander bepalend is.
Als je God uit een persoonlijke ervaring zou moeten kennen, dan zou dat een persoonlijke God zijn die voor een ander niet dezelfde is.
Heeft toch niet iedereen zijn eigen (idee over) God? Moeten we daar maar liever niet afblijven? 
Maar als er één God is, en als wij Hem kunnen kennen, dan moet dat een gemeenschappelijke ervaring zijn. Dan is er niet maar één getuige, maar dan zijn er veel getuigen. En dat is nu juist wat je in de bijbel kunt lezen. 
Daarin staat niet wat in de mensen zelf opkwam, maar daarin staat beschreven wat de mensen overkwam. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de geschiedenis van Paulus. Toen hij de Christenen wilde uitroeien werd hij door God tot de orde geroepen. Hij beschrijft het zelf (Handelingen 9 en 22)!
Met privé ervaringen moet je erg voorzichtig zijn. Ze moeten altijd in overeenstemming zijn met alle (bijbelse) getuigen, lees maar in Galaten 1.