Hogere macht of persoon?

Hogere macht of persoon?

Je kunt ook denken dat God een abstractie is, niet een persoon maar een macht. 
Als God een onpersoonlijke macht is, dan kan Hij geen wil hebben, of een bedoeling. Ook kan Hij dan geen hart hebben voor mensen. 
Zo'n God is niet iemand die regeert, maar die is een automaat, een natuurwet of zo, waaraan niet te ontkomen valt. 
Met zo'n God hoef je geen rekening te houden, want die ziet niets, hoort niets en doet dus ook niets. 
Maar...., er bestaat een God die hart voor je heeft. 
Er bestaat een onzichtbare werkelijkheid waar je achter kunt komen. 
Hoe weet jij wie God is en of jou ideeën over God kloppen met de realiteit? 
God is geen theorie. Hij is een persoon die Zich bekend gemaakt heeft aan heel veel mensen door de eeuwen heen. Ze hebben Hem gehoord en zijn daden gezien. En dat het zijn daden waren heeft Hij bewezen door ze van tevoren aan te kondigen en door dingen te doen die volgens ons niet kunnen. 
Het verslag van die ervaringen en van wat God over Zichzelf bekend gemaakt heeft staat in de bijbel.