Is God een bedenksel?

Is God een bedenksel?

Misschien denk je dat God een bedenksel van mensen is. Bijvoorbeeld bedacht om onze religieuze behoeften te bevredigen. 
Als God een bedenksel van mensen zou zijn, als Hij eigenlijk een theorie is, dan kan iedereen zijn eigen idee over God hebben en wie zou dan in staat zijn uit te maken welke theorie beter is dan de andere. Zo'n theorie over God valt immers niet te bewijzen.  
Je zou gelijk hebben dat je daar niet in gelooft. Maar de vraag is hoe je er bij komt dat God een bedenksel van mensen zou zijn. Weet je dat wel zeker? Wie heeft dát bedacht? Bedenksel? In de bijbel staat juist het tegenovergestelde, want daarin staat dat het hele volk Israël hoorde dat God zelf zei dat ze geen afbeelding van Hem mochten maken, omdat ze niet zelf mochten bedenken hoe Hij er volgens hen uit zou moeten zien. Er zijn wel veel zelf bedachte 'goden', maar al die zelf bedachte goden zijn 'afgoden', met ander woorden het zijn dwaalsporen.
Dus als je denkt dat God door mensen zelf bedacht is, dan heb je in veel gevallen gelijk, maar niet in alle gevallen! Misschien is je eigen bedenksel over God ook wel zo'n 'zelf bedacht' beeld van God. Daarom moet je serieus nagaan of je kunt vinden hoe God Zichzelf bekend heeft gemaakt, zonder dat mensen het initiatief namen.