Wat is geloof eigenlijk?

Wat is geloof eigenlijk?

Als je iets gelooft, dan weet je het zeker, of juist niet?
VertrouwenAls je van iets zegt: ik geloof dat het waar is, dan bedoel je meestal dat je het niet zeker weet. Je vermoedt dat het waar is. Of je neemt aan dat het waar is, maar op grond waarvan?
Hoe zeker is het geloof en hoe zeker is een gelovige?
Als iemand beweert dat iets waar is, en je zegt: ik geloof je, dan bedoel je dat je die persoon betrouwbaar vindt en dat je op grond van zijn betrouwbaarheid aanneemt dat het waar is. Hoe betrouwbaarder de persoon, hoe zekerder je kunt zijn. Geloven in God gaat daarom niet over de betrouwbaarheid van een mens of van een menselijke bewering, maar over de betrouwbaarheid van God.
Geloven is dus: er (door Gods Geest) van overtuigd zijn dat God via de bijbel tot ons spreekt en belijden dat Hij betrouwbaar is. Die betrouwbaarheid spreekt dan vanzelf: wie overtuigd is dat God Zelf in de bijbel spreekt, zal tegenover God niet durven betwijfelen of Hij wel betrouwbaar is. Dat zou aantasting van Zijn Goddelijk gezag zijn.
Daarom wordt het geloof omschreven als: zeker weten (God zelf heeft je overtuigd) en vast vertrouwen (vertrouwen op die betrouwbare God) - vergelijk Hebreen 11:1 en Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 21.
Toch zijn gelovigen niet altijd zo zeker van hun zaak. Dat komt doordat alle mensen, sinds de zondeval (zie elders), ego├»stisch zijn en zich voor God afsluiten. Onze gebreken veroorzaken dus twijfel, maar naarmate je 'vaster' gelooft ben je ook veel meer overtuigd en weet je het zeker.