Geloof

Geloof

Misschien denk je dat alleen dingen bestaan die je in de wereld kunt zien. Op het eerste gezicht lijkt het of God niet in de wereld aanwezig is.

Maar als je anders kijkt, dan zou je kunnen gaan zien dat die hele wereld, met al zijn pracht en oneindig knappe en ingewikkelde structuren van levenloze dingen, planten, dieren en mensen de wijsheid en het inzicht van haar Maker weerspiegelt. Hoe zou een schilderij kunnen ontstaan zonder schilder? Hoe zou deze schepping kunnen ontstaan en bestaan zonder de creatieve kracht van haar Schepper?

Waarom zouden alleen dingen bestaan die je met je ogen kunt zien of met instrumenten kunt waarnemen? Iets kan toch best bestaan ook al kun je het niet zien? De vraag is dan natuurlijk hoe je er dan iets over zou kunnen weten. Sina├»Heel veel mensen hebben God horen spreken en ze hebben zijn daden gezien. In de bijbel staan die belevenissen opgeschreven. Als je dat leest, dan merk je dat die mensen beschreven wat ze zelf meemaakten, ze waren er zelf bij! Ze schreven niet op wat ze over God dachten of wat ze geloofden, maar wat ze waarnamen. De bijbel staat er vol van. Een voorbeeld daarvan is: de geschiedenis waarbij God spreekt vanaf de berg de Sina├» (Exodus 20).

Maar God sprak en greep in, alleen wanneer Hij het wilde en op een manier zoals Hij het wilde. Hij laat Zich niet lenen voor menselijke experimenten. Hij laat Zich niet oproepen en is niet op commando beschikbaar. Er zijn verschillende voorbeelden van het feit dat het niet werkt, juist als je probeert God op te roepen, bijvoorbeeld bij de geschiedenis van Hofni en Pinehas (1 Samuel 4) en de geschiedenis van Elia op de Karmel (1 Koningen 18).

God heeft zelfs gezegd dat geen mens in staat is Hem te zien, bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6,16 en bij het antwoord van God op een vraag van Mozes of hij Hem mocht zien (Exodus 33,18-20). Je kunt God niet zien omdat Hij geen onderdeel van zijn eigen schepsel is. Hij is immers de schepper van deze wereld.

Als je vindt dat God alleen maar bestaat als dat met natuurwetenschappelijke methoden aantoonbaar is en 'bewezen' kan worden, dan eis je dus eigenlijk dat een schilder op zijn eigen schilderij zou moeten staan! Je zoekt God dan op een plaats waar Hij niet is.
Bovendien verwacht je dan dat God Zich op jou commando leent voor jouw experimenten. Dat zou alleen maar kunnen als God aan jou ondergeschikt is en dat is Hij nu net niet.
God is dus wel waarneembaar, maar alleen op een moment en op een manier die Hij zelf uitkiest.