Vragen en antwoorden over geloof en kerk

Christelijk of gereformeerd?

Toen er in de 16e eeuw in de kerk op grote schaal dingen verkondigd werden die niet in de bijbel staan ontstond er een beweging die terugkeerde naar "de bijbel alleen". Die mensen wilden dus weer gewoon alleen maar christelijk zijn: volgeling van Christus, zonder ook volgeling van mensen te willen zijn. 

Toen de kerkleiding dat niet accepteerde en de woordvoerders daarvan (onder andere Luther en Calvijn) buiten sloot onstond de "Reformatie" en daardoor ontstonden in Duitsland de Lutherse kerken (de "Evangelische Kirche") en in andere landen waaronder Nederland ontstonden de "Gereformeerde kerken". Een deel daarvan is later "Hervormde kerk" gaan heten. 

"Ge-reformeerd" (= opnieuw gevormd) bedoelde eigenlijk: terugkeer naar het oorspronkelijke christelijke. Het betekent niet iets anders dan wat het woord "christelijk" ook zegt. Er is niets bij gekomen, alleen is men gestopt met onbijbelse toevoegingen, zoals verering en aanbidding van "heiligen" (en van Maria), dingen die niet uit de bijbel kwamen, maar die door mensen waren toegevoegd. 
Er zijn nu diverse kerken die het woord "gereformeerd" in hun naam hebben. Zij hebben allemaal hun wortels in die "Reformatie" en hebben de belijdenisgeschriften uit die tijd als grondslag.

Vrijgemaakt, hoezo?

Eigenlijk behoort de toevoeging "vrijgemaakt" niet tot de naam van onze kerk. Wij heten alleen maar "gereformeerde kerk" en we willen ook niet anders zijn dan dat. Het is geen specialisme.

De toevoeging "vrijgemaakt" werd nodig als onderscheid van de grotere "gereformeerde kerk" waar wij rond 1944 uit voortkwamen. Die grotere "gereformeerde kerk" is na na het proces van "samen op weg" met de Nederlands Hervormde Kerk en de Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN).

Het is met de toevoeging "vrijgemaakt" achter de naam "gereformeerde kerk" net zo als met de term "gereformeerd" als toevoeging aan "christelijke kerk". Het betekent dat de kerk zich heeft vrijgemaakt van zaken waarvan wij overtuigd zijn dat ze niet volgens de bijbel zijn. Dus "vrijgemaakt" betekent ook terugkeer naar "alleen de bijbel" en het betekent dus gewoon "christelijk". Met andere woorden de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) wil niets anders dan gewoon christelijke kerk zijn, samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen.

Hier kun je meer lezen over ons kerkverband.

Waarom nog belijdenissen?

Als de kerk zegt zich alleen te baseren op de bijbel, dan kun je je afvragen waarom die kerk dan ook nog belijdenisgeschriften heeft?
Volgens de bijbel zouden er dwaalleraars in de kerk binnendringen (zie b.v. 2 Petrus 2). Toen dat dan ook gebeurde heeft de kerk hun leer bestudeerd en veroordeeld en daartegenover uiteengezet hoe het volgens de bijbel wel is. De belijdenisgeschriften zijn dus 'verdedigingsgeschriften' over hoe het wel is en waarin regelmatig ook nadrukkelijk staat hoe het niet is.
Er staat dus niet méér in dan wat er in de bijbel staat, maar het is een samenvatting van belangrijke punten uit de bijbel. Tegelijk is het daardoor een 'leerboek' om in het kort de leer van de bijbel te leren kennen. 
De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) aanvaarden de drie hele oude algemene belijdenisgeschriften (ze zijn hier allemaal te vinden): 

- de Apostolische geloofsbelijdenis, die ook wel de "12 artikelen van het geloof" worden genoemd,
- de geloofsbelijdenis van Nicea en
- de geloofsbelijdenis van Athanasius.

Daarnaast de drie belijdenisgeschriften uit de tijd van de Reformatie:
- de Nederlandse geloofsbelijdenis,
- de Heidelbergse Catechismus (ontstaan in Heidelberg, Duitsland) en
- de Dortse Leerregels (ontstaan in Dordrecht).

Samen worden deze drie laatste belijdenissen "de drie formulieren van eenheid" genoemd, omdat door de aanvaarding ervan de eenheid van de gereformeerde kerken tot stand kwam. Het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland vindt ook haar eenheid in de gemeenschappelijke aanvaarding en handhaving van die belijdenisgeschriften.

Nog vragen?

We begrijpen heel goed dat je nog veel meer vragen kunt hebben. Het is voor ons onmogelijk om alle vragen te bedenken en van een antwoord te voorzien.
Als je nog vragen hebt of wilt doorvragen of doorpraten over deze antwoorden, neem dan contact met ons op via de contactpagina.