Bericht voor het Beamteam

Bericht voor het Beamteam

Als een tekst op een bepaalde zondag op de beamer moet komen, dan moet je die tekst in de week vóór die zondag aanleveren. We kunnen niet garanderen dat teksten die eerder worden toegestuurd op de beamer komen.
Als een tekst dus op meer dan één zondag op de beamer moet komen, dan moet je die tekst ook elke week afzonderlijk insturen. We bieden geen 'abonnement' aan, dat zou te ingewikkeld worden.
Wij vragen je om alle input in powerpoint aan te leveren. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de tekst door het beamteam worden aangepast. Ook vragen wij je om het aantal dia's te beperken tot maximaal 3.
O ja, de deadline voor het aanleveren van beamteksten is zaterdagmiddag 18:00 uur.

Hartelijke groeten,
Beamteam

Het emailadres van het Beamteam is beamteam@gkvzoetermeer.nl.