Aanleveren kopij of content

Nieuwsbrief
We maken iedere week een (digitale) Nieuwsbrief. Van de Nieuwsbrief wordt altijd een pdf-exemplaar gemaakt dat in het archief wordt opgenomen. De Nieuwsbrief is alleen beschikbaar voor de gemeenteleden en niet voor derden. 
Kopij voor de Nieuwsbrief moet worden gestuurd naar de redactie van het kerkblad. Het adres is kerkblad@gkvzoetermeer.nl.

Content voor de website 
Bepaalde informatie komt op de website terecht. Ons webteam beoordeelt of dit gebeurt en zet de informatie vervolgens op de site. Informatie met een besloten karakter is alleen beschikbaar voor de gemeenteleden en als informatie algemene betekenis heeft komt ze op het externe deel van de website. Het kan gaan om alle soorten van informatie, ook het aankondigen van evenementen. Het adres van het webteam is webteam@gkvzoetermeer.nl.