Het Kompas, de gereformeerde kerk van Zoetermeer

Beschrijving

Vergadering tot aan de pauze met de diaconie.
Ambtsdragers ondertekenen het bindingsformulier.