Blog

Weet wat je gelooft – serie leerdiensten 2019/2020

Wat geloof jij?

Hoe zou jouw antwoord op die vraag klinken? Heb je een antwoord?

Het is in deze tijd voor veel christenen niet gemakkelijk om kernachtig en helder te zeggen wat je gelooft. Waar het nog niet zo lang geleden heel gewoon was om te zeggen dat je geloofde dat ‘Jezus voor je zonden is gestorven’, daar lijkt die basis steeds vaker te smal. Ook al is het niet minder waar.

Tegelijk roepen allerlei kerkelijke discussies van dit moment (vrouw en ambt, kind en avondmaal, homoseksualiteit, en vooruit ook liturgie) vervreemding op bij velen en is er nood aan het verwoorden van de kern van het geloof. Want als we elkaar helder vinden bij die kern, dan kunnen we enig verschil van inzicht op de mindere punten gemakkelijker dragen.

Soms is de vraag ook dieper. Of je wel gelooft. Je wilt wel, maar wilt het dan ook echt onderzoeken en zeker weten. Is er echt een God? Hoe kun je dat zeker weten? En wat heb je eraan?

In het komende seizoen willen we in een serie leerdiensten de kern van het christelijk geloof opnieuw zoeken en doorleven, om zo opnieuw zekerheid te vinden in wat we van God kennen en waarin we Hem vertrouwen.