Beluister preken

Loading Player...

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum Duur Hits
Johannes 8:11 Deuteronomium 22:22-29
Deuteronomium 17:2-7
Johannes 8:1-11
Ds. Gertjan Oosterhuis 21 februari 2016 32:13 539
Johannes 6:35 "Ik ben het brood dat leven geeft" Johannes 6:26-40 Ds. Gertjan Oosterhuis 14 februari 2016 14:51 197
Johannes 5:14 "Sta op, pak je bed op en wandel" Johannes 5:1-18
1Johannes 1:6-2:2
Ds. Gertjan Oosterhuis 07 februari 2016 30:46 317
Johannes 4:14 "Jezus wijst je niet af" Johannes 4:14
Johannes 4:5-26
Ds. Gertjan Oosterhuis 24 januari 2016 25:19 293
Johannes 3:14-16 Johannes 3:14-16
Numeri 21:4-9
Johannes 2:23-3:21
Ds. Gertjan Oosterhuis 17 januari 2016 32:32 278
Opstanding Kerk New City Catechismus 49 en 50 1Korintiërs 15:1-19
New City Catechismus 49 en 50
Ds. Gertjan Oosterhuis 27 december 2015 33:47 210
Kerk New City Catechismus 48 1Korintiërs 1:1-17
New City Catechismus 48
Heidelbergse Catechismus 54
Ds. Gertjan Oosterhuis 20 december 2015 32:44 218
Lucas 1:76-77 Lukas 1:76-77
Lukas 1:57-80
Lukas 3:1-18
Ds. Gertjan Oosterhuis 20 december 2015 27:26 184
Heilig Avondmaal New City Catechismus 46 en 47 1Korintiërs 11:17-34
New City Catechismus 46 en 47
Ds. Gertjan Oosterhuis 13 december 2015 50:25 241
Lucas 1:24-25 Lukas 1:24-25
Daniël 9:1-7
Daniël 9:20-23
Lukas 1:8-20
Ds. Gertjan Oosterhuis 13 december 2015 28:53 213
De doop, New City Catechismus 44 en 45 New City Catechismus 44 en 45
Kolossenzen 2:6-15
Ds. Gertjan Oosterhuis 06 december 2015 42:35 98
Filippenzen 4:4-7 Filippenzen 4:4-7 Ds. Gertjan Oosterhuis 29 november 2015 19:56 142
Habakuk 2:1 Habakuk 1:5-2:4
Romeinen 12:9-21
Gastpredikant 21 juni 2015 27:22 520
De essentie van vergeving in drie zekerheden. NCC25 Leviticus 16:20-22
Micha 7:18-19
Romeinen 8:31-34
Openbaring 20:11-12
Ds. Gertjan Oosterhuis 21 juni 2015 33:38 241
Waarom moest Christus sterven? NCC 24 Markus 10:35-45
Efeziërs 2:1-10
Ds. Gertjan Oosterhuis 14 juni 2015 26:45 299
De wet vervuld Matteüs 5:13-20
Matteüs 26:26-29
Ds. Gertjan Oosterhuis 14 juni 2015 21:44 290
Jezus echt mens echt God NCC 21-23 1Korintiërs 1:18-31 Gastpredikant 07 juni 2015 24:19 298
Wat is mijn naaste mij waard? Genesis 37:12-36 Leesdienst 07 juni 2015 24:31 281
Nieuwe ambtsdragers mei 2015 Ds. Gertjan Oosterhuis 31 mei 2015 21:32 254
Is herstel nog mogelijk? NCC 19 2Korintiërs 5:11-21 ds. Adriaan van Langevelde 24 mei 2015 24:37 280
Zonde, je komt er niet mee weg NCC 18 Handelingen 17:26-31 ds. Adriaan van Langevelde 24 mei 2015 27:59 302
Pinksteren / Belijdenis Romeinen 8:1-4 Ds. Gertjan Oosterhuis 24 mei 2015 19:25 304
Omgaan met God: Werken met God Romeinen 13:1-14
1Korintiërs 13:1-8
Ds. Gertjan Oosterhuis 17 mei 2015 36:39 328
Wat is afgoderij? NCC 17 Romeinen 1:18-25 ds. Mark Rietkerk 10 mei 2015 24:49 371
Geef vrede 2Korintiërs 5:14-20 Gastpredikant 10 mei 2015 26:54 334
Wat is zonde? NCC 16 Genesis 4:1-16 ds. Mark Rietkerk 03 mei 2015 26:46 473
Omgaan met God: Spreken over God 1Johannes 1:1-3 Ds. Gertjan Oosterhuis 03 mei 2015 34:01 343
Kan ik de wet van God houden? Markus 9:30-10:16 Ds. Gertjan Oosterhuis 26 april 2015 26:08 385
Habakuk: Klagen mag Habakuk 1:1-11 Gastpredikant 26 april 2015 26:46 335
Zesde, zevende en achtste gebod NCC Matteüs 5:21-32 ds. Mark Rietkerk 29 maart 2015 28:40 414
Jezus en Herodes Lukas 23:8-12 Ds. Tiemen Dijkema 29 maart 2015 33:41 304
Vierde en vijfde gebod NCC Efeziërs 6:1-9 Ds. Gertjan Oosterhuis 22 maart 2015 31:56 341
Een moeizame relatie met God Psalmen 43 Ds. Gertjan Oosterhuis 22 maart 2015 27:11 179
De eerste 3 geboden Exodus 34:1-9 Ds. Gertjan Oosterhuis 15 maart 2015 28:18 164
Het berouw van Judas Matteüs 27:1-10 Gastpredikant 15 maart 2015 25:47 165
Leerling van Jezus zijn Markus 8:27-35 Gastpredikant 08 maart 2015 22:04 193
Hoe blij ben je als iemand tot bekering komt? Lukas 15:1-32 Ds. Gertjan Oosterhuis 08 maart 2015 31:08 155
Arm en rijk in Gods kerk Spreuken 22:1-10 Gastpredikant 01 maart 2015 32:37 161
Schaam je niet Jeremia 15:10-21 Leesdienst 01 maart 2015 19:58 141
De Tien Geboden Galaten 5:13-23 Ds. Gertjan Oosterhuis 22 februari 2015 35:17 175
Help! (mijn kind gelooft niet meer) Psalmen 121 Ds. Gertjan Oosterhuis 22 februari 2015 21:47 246
Gods geboden gehoorzamen Markus 12:28-34 Ds. Gertjan Oosterhuis 15 februari 2015 42:05 193
Mannen op een zijspoor, vrouwen in de hoofdrol Richteren 4 Gastpredikant 15 februari 2015 22:52 155
Hoe kunnen we God verheerlijken? Deuteronomium 10:12-11:1 Ds. Gertjan Oosterhuis 08 februari 2015 21:57 237
Waarom Avondmaal? Lukas 22:14-20 Ds. Gertjan Oosterhuis 08 februari 2015 15:37 221
Wat heeft God nog meer gemaakt? Psalmen 104 Ds. Gertjan Oosterhuis 01 februari 2015 23:57 160
Ik wil Christus kennen Filippenzen 3:10-11 Gastpredikant 01 februari 2015 30:43 192
Hoe en waarom schiep God ons? Genesis 1:26-31 ds. Adriaan van Langevelde 25 januari 2015 21:17 226
Het oog is de lamp van het lichaam Matteüs 6:19-24 Gastpredikant 25 januari 2015 31:28 275
Drieeenheid Johannes 1:1-18 ds. Mark Rietkerk 18 januari 2015 39:04 189